Услугата "Почистване на входове" се осъществява след предварителен оглед. След това се изготвя крайна оферта и при постигнато разбирателство се запазва ден и час за извършване на услугата. Работата от екипа се извършва чрез професионални препарати за всякакъв вид замърсяване и висококачествени машини. Почистването включва:

*ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРАХОСМУКИРАНЕ (НЕ работим с метли и лопати)

*Измиване на стълбище

*Почистване на асансьор

*Почистване на преградни врати

*Почистване на парапети

*Почистване на етажни прозорци

Услуга Цена